Het Interlokaal
Het Inter-lokaal is een organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Nijmegen. Onze organisatie richt zich op alle burgers met een grote afstand tot allerlei sociale voorzieningen. We willen hen ondersteunen en stimuleren, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen. Daarmee wil Het Inter-lokaal de maatschappelijke kansen en deelname van mensen in een achterstandspositie vergroten. Wij doen dit op basis van vertrouwen, inspiratie en bezieling en geloof in de kwaliteiten van mensen.

Fusie
Sinds 1 april 2017 is Het Inter-lokaal gefuseerd met Tandem Welzijn.  Het Inter-lokaal & Tandem richten zich op participeren, ondersteunen en verbinden van bewoners en bewonersinitiatieven. En op de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen. Het doel is dat elke inwoner van Nijmegen, zoveel mogelijk op eigen kracht, mee kan doen in de samenleving.  Meer over de fusie leest u onder nieuws.

Visie en missie
In onze visie is Nijmegen een stad waarin iedereen ertoe doet en mee
kan doen vanuit eigen mogelijkheden. Onze missie is om mensen te ondersteunen om vanuit hun mogelijkheden verder te komen in het leven.

Werkwijze
Het Inter-lokaal biedt diensten aan die zijn afgestemd op de vragen van mensen. Vaak zijn materiële en immateriële problemen met elkaar verweven. Wij maken gebruik van de deskundigheid die wij op beide gebieden hebben opgebouwd, onder meer op het vlak van interculturele communicatie en diversiteit.

Raad van Bestuur
Directeur-bestuurders van Het Inter-lokaal & Tandem zijn Rietje Compiet en Susanne Plass.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Ingrid de Boer – voorzitter
Mohamed Addarrazi
Samad Houbban
Hans Goeman
Hans Mellink
Gerard Molleman
Liliane Naalden de Jager

Het jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht vindt u hier. Het reglement van de Raad van Toezicht hier.

ANBI
Stichting Het Inter-lokaal & Tandem is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling. Alle relevante gegevens vindt u op deze webpagina.