Soms kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u geholpen bent. Of u vindt dat een medewerker van Het Inter-lokaal u niet netjes heeft behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Als u een klacht indient wordt er meestal eerst in een gesprek gekeken of een oplossing mogelijk is. Is dat niet het geval of wilt u geen gesprek dan kunt u ook gelijk een brief schrijven aan onze onze onafhankelijke klachtencommissie. U leest er meer over in de klachtenprocedure.