Het Interlokaal
Het Inter-lokaal is een welzijnsorganisatie in Nijmegen. We richten ons op mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving. We willen hen ondersteunen en stimuleren, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen.

Geschiedenis
In 1976 werd de organisatie als de Gastarbeidwinkel opgericht. Die zette zich in voor de gastarbeiders die toen onder moeilijke omstandigheden in Nijmegen woonden en werkten. In de jaren negentig kreeg de organisatie een nieuwe naam: Het Inter-lokaal. De organisatie werd een kleurrijke welzijnsorganisatie die zich inzet voor alle Nijmegenaren in een kwetsbare positie.