Het Inter-lokaal bestaat dit jaar 40 jaar. Twee medewerkers van Het Inter-lokaal hebben de afgelopen jaren het archief opgeruimd en geordend. Het Inter-lokaal wil nu het archief aan het Regionaal Archief Nijmegen geven. Zo kunnen mensen later onderzoek doen naar de geschiedenis. De meeste papieren gaan over de organisatie. U kunt daarbij denken aan notulen, officiële aktes enzovoort. Bij een klein aantal papieren is sprake van gegevens over klanten van de Gastarbeidwinkel. Deze stukken zijn bijna 60 jaar afgesloten: tot 2073.

foto van ordnersHebt u in de periode 1976-1985 gebruik gemaakt van het spreekuur van de Gastarbeidwinkel? En wilt u weten of er van u nog gegevens aanwezig zijn? En zo ja, wilt u uw dossier terug? Of wilt u dat het dossier vernietigd wordt? Dan kunt u voor 22 juni aanstaande contact opnemen met Het Inter-lokaal: stuur een mail naar t.mouthaan@inter-lokaal.nl of bel naar 024-3222227 en vraag naar Ties Mouthaan.

Let wel: de meeste klantgegevens zijn vernietigd, dus de kans dat er iets van u tussen zit is klein