Het Inter-lokaal is een leer-werkbedrijf. Dit betekent dat er veel mensen lerend-werkend aan de slag zijn in onze organisatie, onder leiding van medewerkers in vaste dienst.

Nieuwe kansen
Bij Het Leer-Werkbedrijf werken mensen in de vorm van een re-integratie of participatietraject vanuit het WerkBedrijf. Of mensen werken in het kader van een opleiding. Ook zijn er vrijwilligers. Zo biedt Het Inter-lokaal lerend werkenden  de mogelijkheid een aantal doelen te bereiken:

  • Al werkende leer je een vak en nieuwe vaardigheden
  • Je bouwt een (nieuw) netwerk op en vergroot zo je kans op een nieuwe baan
  • Je neemt volwaardig deel in de samenleving
  • Je verkleint je afstand tot de arbeidsmarkt
  • Je krijgt scholing en training in verschillende aspecten van de materiële dienstverlening

Training en begeleiding
Het Inter-lokaal investeert veel tijd in het ontwikkelen en geven van trainingen. Die zijn zowel gericht op werknemersvaardigheden als vakinhoudelijke kennis. Bij de dienstverlening is er veel aandacht voor begeleiding en kwaliteitszorg. Zo kunnen we kwaliteit tijdens het leren garanderen.

Dichterbij de klant
Omdat we een leer-werkbedrijf zijn is een deel van onze medewerkers afkomstig is uit dezelfde netwerken of gemeenschappen als onze klanten. Het zijn medewerkers met ervaringskennis en er is een groot besef van de situatie waarin de klant zich bevindt. Samen met de klant wordt een plan gemaakt. De activiteiten in dat plan sluiten beter aan bij de behoeften en wensen van de betrokkenen zelf. Daardoor is voor  klanten de dienstverlening laagdrempelig. En mensen voelen zich snel vertrouwd waardoor ook hun zelfvertrouwen kan groeien.

Kijk hier naar onze (leer werk) vacatures.