Ingrid de Boer is op dinsdag 10 april benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Het Inter-lokaal & Tandem. Deze stichting is per 1 april 2017 ontstaan door de fusie van welzijnsorganisaties het Inter-lokaal en Tandem Welzijn.

foto van Ingrid de BoerHet Inter-lokaal & Tandem richten zich op participeren, ondersteunen en verbinden van bewoners en bewonersinitiatieven. En op de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen en bewoners. Het doel is dat elke inwoner van Nijmegen zoveel mogelijk op eigen kracht, mee kan doen in de samenleving. Voorbeelden van de dienstverlening van Het Inter-lokaal en Tandem zijn: Stips, materiële dienstverlening, opbouwwerk, jongerenwerk en opvoedingsondersteuning.

 

Nieuwe voorzitter

In een vergadering van de samengevoegde Raad van Toezicht is Ingrid de Boer maandagavond benoemd als voorzitter. Ingrid de Boer is een bekende in het Nijmeegse. Zo was ze tot 2006 directeur Wijk en Stad en daarvoor hoofd Stadsontwikkeling bij Gemeente Nijmegen. In die hoedanigheid is ze bekend met alle uitdagingen die het werken in de wijken van Nijmegen met zich meebrengt.

Tegenwoordig is ze directeur-bestuurder bij Woonbedrijf, de grootste woningcorporatie van Eindhoven. Vanuit haar werk in Eindhoven kent ze zowel de zachte als de harde kant van welzijnswerk. Ingrid de Boer: “Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Mijn bijdrage bestaat er uit om dat mogelijk te maken. Mijn doel is om een sterk sociaal stedelijk weefsel tot stand te brengen in samenwerking met alle belanghebbenden. Of dat nu in Eindhoven is vanuit Woonbedrijf of binnenkort weer in Nijmegen met Het Inter-lokaal & Tandem.

Raad van Toezicht compleet

Naast Ingrid de Boer gaat de Raad van Toezicht verder met drie leden van elk van de oorspronkelijke raden van toezicht van beide organisaties. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn: Gerard Molleman, Samad Houbban, Mohamed Addarrazi, Hans Goeman, Hans Mellink en Liliane Naalden-De Jager.

Directeuren verder als Raad van Bestuur

In 2017 gaan Het Inter-lokaal en Tandem zich inhoudelijk en organisatorisch doorontwikkelen. Om deze overgang goed vorm te geven is besloten dat er voor een periode van twee jaar een collegiale Raad van Bestuur komt. Beide huidige bestuurders: Rietje Compiet en Susanne Plass maken hiervan deel uit. Er zijn al afspraken gemaakt over hoe zij hun taken verdelen, op een manier die recht doet aan ieders competentie, kennis en ervaring. Door gezamenlijk te besturen wordt ook de continuïteit van de aansturing van de organisatie gewaarborgd.

Ontwikkeling nieuwe organisatie gaat door

De merknamen, logo’s en huisstijlen blijven vooralsnog gewoon in gebruik. Naar verwachting komt er medio 2017 een nieuwe naam. Uiteraard informeren wij u hier dan over. Ook de dienstverlening van de organisaties blijft het komende jaar grotendeels gelijk.