Het Inter-lokaal is een maatschappelijke organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Nijmegen. Onze organisatie richt zich op alle kwetsbare burgers met een grote afstand tot allerlei sociale voorzieningen, met als doel hen te ondersteunen en stimuleren, zodat zij zelf (weer) de regie op hun leven kunnen (blijven) nemen. Daarmee wil Het Inter-lokaal de maatschappelijke kansen en participatie vergroten van mensen in een achterstandspositie. Wij doen dit op basis van vertrouwen, inspiratie en bezieling en geloof in de kwaliteiten van mensen.