Het Inter-lokaal en Tandem Welzijn zijn per 1 april 2017 gefuseerd. Dit is een juridische fusie waarbij beide stichtingen opgaan in één nieuwe stichting. De komende twee jaar richten wij ons op het samenvoegen van onze diensten en organisaties. Het doel is om mensen in Nijmegen nog beter te kunnen ondersteunen.

WAAROM DEZE FUSIE?
foto dat directeur Rietje Compiet het fusiedocument ondertekend

Bestuurders Rietje Compiet en Susanne Plass ondertekenen de fusie overeenkomst

De fusies staan niet op zichzelf. Het is een logische stap in de (door)ontwikkeling van de samenwerking binnen de W4. Op 1 januari 2017 fuseerden NIM maatschappelijk werk en Swon het seniorennetwerk. Met deze fusie ontstaan twee brede, sterke wijkgerichte welzijnsorganisaties. Ieder met hun eigen specifieke expertise en focus, maar met als vertrekpunt een gedeelde visie en gedeelde waarden.

Het Inter-lokaal en Tandem richten zich op participeren, ondersteunen en verbinden van bewoners en bewonersinitiatieven. En op de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen. Het doel is dat elke inwoner van Nijmegen zoveel mogelijk op eigen kracht, mee kan doen in de samenleving. Voorbeelden van de dienstverlening van Het Inter-lokaal en Tandem zijn: Stips, materiële dienstverlening, opbouwwerk, jongerenwerk en opvoedingsondersteuning.

Swon en NIM richten zich op het ondersteunen, begeleiden en het toeleiden naar zorg (waar nodig) van Nijmegenaren die het op eigen kracht niet redden. Samen hebben Swon en NIM een breed dienstenaanbod op het snijvlak tussen welzijn en zorg.

WAT GAAT ER NU VERANDEREN?

In 2017 gaan Het Inter-lokaal en Tandem zich inhoudelijk en organisatorisch doorontwikkelen. De merknamen, logo’s en huisstijlen blijven vooralsnog gewoon in gebruik. Naar verwachting komt er medio 2017 een nieuwe naam. Uiteraard informeren wij u hier dan over. Ook de dienstverlening van de organisaties blijft het komende jaar grotendeels gelijk.