Vluchtelingen die mogen blijven krijgen te maken met allerlei organisaties, regelingen, verwachtingen en verplichtingen. Als je nieuw bent in een vreemd land valt het niet mee om hierin je weg te vinden. En goed inburgeren kost tijd.

Wat is trajectregie?
Trajectregie wil de integratie van statushouders bevorderen. Daar waar obstakels zijn, wordt er ondersteuning geboden om de weg te vereffenen, zodat het integratieproces zo goed mogelijk verloopt. Hierin werken wij nauw samen met beroepskrachten en vrijwilligers van verschillende organisaties.

Wat doet een trajectregisseur?
De trajectregisseur helpt, op basis van de intake, met het maken van een persoonlijk ontwikkelplan. Dit is een plan voor 3 jaar, waarin korte en lange termijn doelen worden gesteld. Ook de verplichte inburgeringsdoelen worden hierin meegenomen. De trajectregisseur heeft regelmatig contact met de statushouder om de voortgang te bespreken.

Voor wie?
In 2017 wordt er met 150-200 statushouders een ontwikkelplan gemaakt. Het gaat om nieuwe statushouders en statushouders die al sinds 2015 en 2016 in bezit zijn van een status.

Wie zijn we?
Trajectregie is een samenwerking tussen Bureau Wijland, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Het Inter-lokaal & Tandem. Samen hebben we een team van 6 trajectregisseurs, dat zich met grote bevlogenheid inzet voor een succesvolle integratie van statushouders.

Meer informatie?
Lees alles na in de informatiebrief trajectregie of neem contact op:

Trajectregie