Soms is het moeilijk om contact te krijgen met een cliënt (patiënt, ouder, bewoner etc.) van een andere afkomst. Of zijn er vragen over hoe om te gaan met situaties waarin culturele factoren een rol spelen. Daar kan een cultuurspecifieke aanpak bij helpen.

Bij Stichting Het Inter-lokaal & Tandem werkt een team interculturele consulenten. Het gaat om een poule met enthousiaste medewerkers, zowel vrijwilligers als betaalde krachten, van allerlei afkomst.

Wat doen we?
De interculturele consulent vervult een brugfunctie en biedt kortdurende individuele ondersteuning bij vragen waarin culturele factoren een rol spelen.
Het doel van het team is om de afstand tussen migranten/vluchtelingen en bestaande voorzieningen te verkleinen en wederzijdse kennis en begrip te bevorderen. Zo willen we de positie van migranten en vluchtelingen in de samenleving versterken.

Er kan een beroep op ons worden gedaan met de vraag om aanwezig te zijn bij een gesprek om te intermediëren of om te helpen duidelijk te krijgen wat er aan de hand is in een situatie. Zo krijgen we vaker vragen van bijvoorbeeld het Sociale Wijkteams, scholen, zorginstellingen, huisartsen of woningcorporaties om te ondersteunen.

Daarnaast geven we (op verzoek) voorlichting, training of workshops over cultuurspecifieke thema’s als bijvoorbeeld:
– Gezonde levensstijl
– Opgroeien in 2 culturen
– Cultuursensitief werken
– Radicalisering
– Bespreekbaar maken van homoseksualiteit
– Ouder worden in Nederland

Een vraag voor het team?
Vragen om kortdurende individuele ondersteuning, voorlichting, training of workshops kunnen gesteld worden via dit aanmeldformulier.

Meer informatie?
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met diversiteit@inter-lokaal.nl of met Faysal Zouay 06-41981372 en Nathalie van der Veeken 06-17149976.

Kosten?
Voor de inzet van een intercultureel consulent wordt meestal een uurtarief in rekening gebracht. Hierover worden vooraf op maat afspraken gemaakt. Voorlichtingen, trainingen en workshops aan migranten- en vluchtelingengroepen zijn gratis.

Wil je als vrijwillige interculturele consulent aan de slag? We zijn op zoek naar versterking van ons team. Zie hier voor meer informatie.

Het team wordt mede ondersteund door Sterker Sociaal Werk en GGD Gelderland-Zuid en is onderdeel van het Netwerk Cultuursensitief Werken.

logo van Sterker Sociaal Werk

logo ggd gelderlan-zuid