De meest recente informatie over de intercultureel consulenten is te vinden op onze nieuwe website: bindkracht10.nl/diversiteit. Daar kun je gelijk ook een verzoek indienen.

Voor een brug tussen mensen

Soms is het moeilijk om elkaar goed te begrijpen als je een verschillende achtergrond hebt en elkaars taal niet goed spreekt. Als hulp-, zorg- of dienstverlener kun je je afvragen hoe je goed aan kunt sluiten bij mensen met een andere achtergrond. Ons team interculturele consulenten kan daarbij helpen.

Het team interculturele consulenten bestaat uit enthousiaste medewerkers. Het gaat om vrijwilligers en betaalde krachten met verschillende culturele achtergronden, ervaringsdeskundigheid en expertise.

Ondersteuning waar cultuur een rol speelt

De interculturele consulent geeft ondersteuning bij vragen waarin culturele factoren een rol spelen. Wij kunnen aanwezig zijn bij een gesprek om te intermediëren, geven advies en helpen om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is. En we doen meer….

We kunnen helpen bij de toeleiding naar passende hulp, zorg of voorzieningen. Als het nodig is kunnen we langduriger ondersteunen, aanvullend op wat anderen doen. Vragen krijgen we bijvoorbeeld van Sociale Wijkteams, de GGD, scholen, Jeugdzorg en woningcorporaties.

Voorlichting op maat

Op verzoek geven we voorlichting, training of workshops over bijvoorbeeld: gezonde levensstijl, opgroeien in twee culturen, radicalisering, bespreekbaar maken van homoseksualiteit en ouder worden in Nederland. Ook ontwikkelen en ondersteunen we activiteiten met migranten- en vluchtelingen.

Sleutelpersonen

Onderdeel van de poule interculturele consulenten zijn de Sleutelpersonen Gezondheid. De sleutelpersonen zijn mensen die zelf gevlucht of gemigreerd zijn. Ze hebben kennis van de Nederlandse gezondheidszorg én een groot netwerk. De sleutelpersonen worden mede ondersteund door GGD Gelderland-Zuid. Samen met een professional van de welzijnsorganisaties, wijkteams, GGD of de gemeenten zijn zij inzetbaar als voorlichter, bemiddelaar, verkenner of adviseur. Zo kunnen zij een brug slaan tussen de zorg en vluchtelingen/migranten.

Wat kost het?

Voor de inzet van een intercultureel consulent worden er afspraken op maat gemaakt. Meestal wordt een uurtarief in rekening gebracht. Dit is echter niet altijd het geval.

Een vraag voor het team?

Vragen om kortdurende individuele ondersteuning, voorlichting, training of workshops kunnen gesteld worden via de pagina diversiteit op de website van Bindkracht10.

Meer informatie?
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met diversiteit@bindkracht10.nl of met Faysal Zouay 06-41981372 en Nathalie van der Veeken 06-17149976.

Wil je als vrijwillige interculturele consulent aan de slag? We zijn op zoek naar versterking van ons team. Zie hier voor meer informatie.

Het team wordt mede ondersteund door Sterker Sociaal Werk en GGD Gelderland-Zuid en is onderdeel van het Netwerk Cultuursensitief Werken.

logo van Sterker Sociaal Werk

logo ggd gelderlan-zuid