Cultuursensitieve aanpak
Soms is het moeilijk om contact te krijgen met een cliënt (patiënt, ouder, bewoner etc.). Of het is moeilijk om aansluiting te vinden bij mensen in een kwetsbare positie in de samenleving. Daar kan een cultuursensitieve aanpak bij helpen. Sommige maatschappelijke problemen, zoals radicalisering en eerwraak, vragen eveneens om specifieke kennis.

Het Inter-lokaal kan daarbij ondersteunen en denkt graag met je mee:

  • bemiddeling tussen cliënt en organisatie door interculturele consulenten
  • advies en consultatie op maat
  • training en coaching op maat

Trainingen, voorlichting en projecten
Het Inter-lokaal heeft verschillende projecten over diversiteit. Hierbij is het doel om maatschappelijke deelname te verbeteren. Zo versterken we zelfregie, worden netwerken (uit)gebouwd en uitgebreid en “sociaal kapitaal” aangeboord. De inzet heeft daarmee een belangrijke preventieve functie.

Dit doen we door o.a. het bieden van voorlichtingen en trainingen op het gebied van opvoeding, sociale vaardigheden, mantelzorg en het bespreekbaar maken van taboe onderwerpen; het opzetten en/of deelnemen aan projecten voor specifieke doelgroepen.

Andere diversiteitsvormen
Naast culturele diversiteit richten onze trainingen/projecten zich ook op diversiteit van gender, seksuele diversiteit, leeftijd en het al dan niet hebben van een beperking. Zo organiseren we bijvoorbeeld trainingen over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder allochtone groepen.

Diversiteit en gezondheid
Onderzoek toont aan dat mensen met een laag opleidingsniveau vaker met gezondheidsproblemen kampen dan hoger opgeleiden. Voor laagopgeleiden met een niet westerse achtergrond geldt dat nog sterker.

De gezondheidsverschillen worden onder andere veroorzaakt door een minder gezonde levensstijl. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan kennis. Bewoners met een allochtone achtergrond worden ook minder bereikt. Een persoonlijke benadering – zo leert de ervaring – is voor deze groep erg belangrijk om ze te bereiken en te motiveren hun leefstijl te verbeteren.

Het Inter-lokaal heeft samen met diverse partners zoals GGD Gelderland Zuid en Pharos en Pro Persona activiteiten op het gebied van gezondheid en gezond leven opgezet. Dit resulteerde bijvoorbeeld in inzet van buurtsportcoaches, programma gezond zwanger, voorlichting over kanker en uiteenlopende sportprogramma´s.

Geestelijke gezondheid
Ook geestelijke gezondheid is een belangrijk onderdeel van de inzet. Migrantenjongeren komen minder bij de vrijwillige, lichte, zorg. Bij de niet-vrijwillige, zware, zorg komen ze dan weer vaak. Dit terwijl de problemen net zo vaak voor komen als bij andere jongeren. Vaak hebben de ouders niet in de gaten wat afwijkend gedrag is en zoeken onvoldoende of te laat hulp. De jongeren zelf, hun gezinnen, de scholen en de lokale samenleving lijden hieronder. Het Inter-lokaal werkt samen met de gemeente Nijmegen en een aantal partners om dit probleem aan te pakken.

Meer informatie en contact
Wil je meer weten over wat Het Inter-lokaal doet en voor je kan betekenen? Neem dan contact op met onze programmamanagers Faysal Zouay of Nathalie van der Veeken. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaand formulier.

Diversiteit
Bezig met versturen