Diversiteit gaat over kansen en mogelijkheden. Kan iedereen meedoen? Is er toegang? Zijn verschillen bespreekbaar en is er een open houding? Het gaat over culturele diversiteit, maar net ze goed over gender, seksuele diversiteit, jong of oud zijn, het hebben van een beperking of niet. Op de deze pagina’s leest u over onze aanpak en projecten.